Sundhedsplejens tilbud

Sundhedsplejens tilbud er for gravide, spædbørn, småbørn, skolebørn og forældre.

Ønsker I råd og vejledning i spørgsmål om Jeres barns sundhed og trivsel er I velkommne til at kontakte sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken samarbejder med forældrene, og efter aftale med forældrene med andre faggrupper.

Småbørn:

  • Graviditetsbesøg til gravide med særlig behov
  • Graviditetsbesøg til 1. gangs gravide
  • Familieforberedelse hos jordmoderen
  • Hjemmebesøg
  • Babycafe
  • Gruppe forløb til unge gravide og unge mødre
  • Efterfødselsreaktionsgruppe tilbud
  • Telefonrådgivning
  • SUND- indsats
  • Her ud over kan der tilbydes yderligere besøg efter behov

Småbørnssundhedsplejen

Skolebørn:

0. klasse: Indskolingsundersøgelse
1. klasse: Undersøgelse af syn, hørelse, måling af højde og vægt
3. klasse: Sundhedspædagogisk undervisning og sundhedssamtale
5. klasse: Pubertetsundervisning
6. klasse: Undersøgelse af syn, højde og vægt og sundhedssamtal
8. klasse: Udskolingsundersøgelse og Sundhedssamtale
8. klasse: Seksualundervisning - Sund sex

Børn der går i AKT tilbud eller andet tilbud i kommunen følger ovenstående tilbud

Tilbud om yderligere samtaler med elever og forældre ved behov.

Sorggrupper:

- for børn og unge i alderen 6 - 18 år, der har mistet en nærtstående.
- et tværfagligt samarbejde med Jammerbugt Provsti.

Før du starter i gruppen er du til en samtale hvor din mor, far eller en anden voksen, som ved hvad der er sket, deltager.
Vi taler om hvem der er død og hvordan I har det i familien nu. Ved samtalen får du også noget at vide om, hvad vi laver
i sorggruppen og hvem de voksne er.
Når vi mødes i sorggruppen og snakker, bestemmer du selv hvor meget du vil fortælle.

Mødested: Fjerritslev Kirkecenter, Vestergade 16a, 9690 Fjerritslev
Vi mødes hver anden torsdag kl. 14.00 - 15-30

Kontakt: Skolesundhedsplejerske
Johanne Poulstrup, mobil: 41912818
Tina Lenskjold, mobil: 4191 1186
Githa Bilgram, mobil: 4191 2596

Overvægtklinik:

Et behandlingstilbud til overvægtige børn og unge i alderen 3 - 17 år i Jammerbugt kommune.

Vejer dit barn for meget og ønsker I en sundere livsstil? Så er der hjælp at hente i Sundhedsplejens Overvægtsklinik.
Tilbuddet kræver ikke henvisning og er gratis.  

Ansøgningsskema til overvægtsklinikken - se sundhedsplejens forside

Skolesundhedsplejen

 

Kontakt

Fjerritslev Rådhus
Sundhedsplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 76 67

Ledende sundhedsplejerske
Diane Aarestrup
Tlf.: 72 57 74 91

Sekretær
Inge Knudegaard
Tlf.: 72 57 76 67

Send sikker mail til Sundhedsplejen

KONTAKT for borgere

KONTAKT for virksomheder