Sundhedspædagogiskundervisning

Skolesundhedsplejen er et tilbud til alle skolesøgende børn i Jammerbugt Kommune. Skolesundhedsplejen tilbyder:

Forældrearrangement til klassemøde i 0.klasse.
Varighed ca. 15 min.

Klasseundervisning i 3. klasse, et sundhedspædagogisk oplæg.

Klasseundervisning omkring pubertet i 5. klasse.
Varighed 2 undervisningstimer.

Klasseundervisning omkring prævention/seksualitet i 8. klasse.
Varighed 3 undervisningstimer

Undervisningstidspunkt og nærmere omkring indhold aftales med skolesundhedsplejersken på skolen.

Kontakt

Fjerritslev Rådhus
Sundhedsplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 76 67

Ledende sundhedsplejerske
Diane Aarestrup
Tlf.: 72 57 74 91

Sekretær
Inge Knudegaard
Tlf.: 72 57 76 67

Send sikker mail til Sundhedsplejen

KONTAKT for borgere

KONTAKT for virksomheder