Overvægtsklinik

Et behandlingstilbud til overvægtige børn og unge i alderen 3-17 år i Jammerbugt Kommune.

Vejer dit barn for meget og ønsker I en sundere livsstil? Så er der hjælp at hente i Sundhedsplejens Overvægtsklinik.
Tilbuddet kræver ikke henvisning og er gratis. 

Læs mere om Overvægtsklinikken

Tilbud til overvægtige børn/unge og deres familier

I sundhedsplejen er vi klar til at hjælpe Jer, hvis I har et barn i aldersgruppen 3-17 år som vejer for meget. Det er vigtigt, at familien og særligt I som forældre støtter op om barnets vægttab.

Med udgangspunkt i Holbæk modellen, vil vi udarbejde en individuel behandlingsplan, som I skal følge. Der vil være opfølgning og vejledning i overvægtsklinikken, hvor både barn og forældre skal deltage.

Et vigtigt mål foruden vægttab er at øge barnets selvværd og trivsel, samt muligheden for at reducere følgesygdomme som: type 2 diabetes, fedt lever, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Behandling

Holbæk modellen er en vægttabsmetode, udviklet af overlæge Jens-Christian Holm.

I vil under forløbet modtage rådgivning og vejledning om vægtregulering, fødevarevalg, spisemønstre og motion.

Vi samarbejder med Aalborg universitetshospital VIBUO (videnscenter for børn og unge med overvægt) samt egen læge.

Hvad kræves der af jer som familie?

Vi vægter højt, at I som familie forpligtiger jer til samtalerne og de aftalte tider i overvægtsklinikken.

Det er ligeledes af afgørende betydning, at hele familien arbejder konkret og målrettet med de nye sunde vaner.

Forløbet er ikke begrænset af tid, men kan fortsætte så længe I og overvægtsteamet vurderer der er behov for det.

Der vil blive lavet individuelle aftaler med jer, ved den 1. samtale afsættes ca. 1 time og de efterfølgende konsultationer vil være hver 6. uge af ca. 30 minutters varighed. 

Hvordan kommer I med?

I skal selv henvende jer ved at udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema 

I vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningsskemaet er modtaget. Vi vil herefter henvende os til jer med en tid for første konsultation.

Kontakt gerne jeres sundhedsplejerske omkring overvægtsklinikkens tilbud.

Kontakt Overvægtsklinikken

Tovholder:

Tina Lenskjold, Skolesundhedsplejerske

Mobil: 4191 1186

Johanne Poulstrup, Skolesundhedsplejerske

Mobil: 4191 2818

Sted:

Sundhedshuset
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Sikker mail til Sundhedsplejen 

Åbningstider

Tirsdage kl. 14.30 – 16.30

Som udgangspunkt følger klinikkens åbningstider skolernes ferie