Hjemmebesøg

Alle familier med spædbørn tilbydes besøg i deres hjem. Antallet af besøg er afhængigt af familiens behov, og om det er deres første barn. Behovet for hjemmebesøg vurderes som hovedregel i et samarbejde mellem familien og sundhedsplejersken.

Når familien kommer hjem fra sygehuset kontakter I sundhedsplejersken eller sundhedsplejersken kontakter jer inden for den første uge.

Familien kan tale med sundhedsplejersken om alt, der angår barnet: amning, pleje, ernæring, kost, udvikling, stimulation, helbred, sundhed og sygdom.

Familien kan også tale med sundhedsplejersken om forhold, der har med familiens sundhed og trivsel at gøre, eller andre ting, der måske kan være svære at tale om.

Sundhedsplejersken vil bidrage med sin viden og erfaring i det omfang, I ønsker det.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

Sundhedsplejersken tilbyder et 2 mdr. besøg, hvor der vil være særlig fokus på familiens psykisk trivsel. Det med baggrund i, at undersøgelser viser at forældre ikke taler med sundhedsplejersken eller egen læge om deres psykisk trivsel af skræk for at blive stemplet som dårlig forældre.

Sundhedsplejersken vil gerne, medvirke til en åben dagsorden omkring familiens psykisk trivsel efter fødslen.

Det er kendt at hver 3-4 mor og 8-10 far får en reaktion udover 14 dage.

Sundhedsplejersken tilbyder en spørgsskemaundersøgelse, der checker for symptomer som angst, tristhed og uro.

Spørgeskemaet er medvirkende til, at opspore mødre/fædre med nedtrykt stemning i efterfødselsperioden og på den måde opspore mødre/fædre med stor risiko for en fødselsdepression.

En efterfølgende dialog giver mødre og fædre mulighed for at udtrykke sine følelser.

Kontakt

Fjerritslev Rådhus
Sundhedsplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 76 67

Ledende sundhedsplejerske
Diane Aarestrup
Tlf.: 72 57 74 91

Sekretær
Inge Knudegaard
Tlf.: 72 57 76 67

Send sikker mail til Sundhedsplejen

KONTAKT for borgere

KONTAKT for virksomheder