Graviditetsbesøg

Graviditetsbesøg tilbydes til kommende førstegangsgravide eller flere gangsforældre med særlig behov:

 • Forældre som skal være forældre for 1. gang
 • Forældre der tidligere har født før graviditetsuge 37
 • Forældre der tidligere har født handicappede børn
 • Forældre der under graviditeten har fået konstateret en evt. misdannelse eller andet
 • Forældre der har mistet børn (aborter, dødfødte, død umiddelbart efter fødslen, mistede børn i almindelighed)
 • Forældre der har det svært
 • Forældre der er psykisk syge
 • Forældre der har et misbrug
 • Unge gravide

Det bedste tidspunkt for besøget er omkring 30. graviditetsuge.

For at vi kan lære hinanden at kende, er det en stor fordel - også for vores samarbejde fremover - at I begge deltager i besøget.

Besøget forventes at vare cirka 1 time.

Et besøg af sundhedsplejersken, kan være med til at sætte gang i snakken om det, at få et barn og det at blive forældre, vi kan blandt andet tale om:

 • Hvordan graviditeten går
 • Hvilke tanker og forestillinger I gør jer om at blive mor / far
 • De tanker og følelser, som naturligt dukker op fra dengang I selv var børn, og hvad de betyder nu, hvor I selv skal være en familie
 • Hvilke erfaringer, I ønsker at tage med jer fremover
 • Hvilke forventninger har I til barnet og til jer selv
 • Hvilke forventninger har I til forældrerollen
 • Ændringer i familien og parforholdet

Vores erfaring siger os, at det har stor betydning for jeres og barnets tilknytning til hinanden, at I inden fødslen får talt om jeres forestillinger og forventninger.

 

Kontakt

Fjerritslev Rådhus
Sundhedsplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 76 67

Ledende sundhedsplejerske
Diane Aarestrup
Tlf.: 72 57 74 91

Sekretær
Inge Knudegaard
Tlf.: 72 57 76 67

Send sikker mail til Sundhedsplejen

KONTAKT for borgere

KONTAKT for virksomheder