Efterfødselsreaktions grupper

Et gruppetilbud til dig, der har en efterfødselsreaktion.

I en gruppe er der max. 6 deltagere.

Et forløb består af 3 gruppeforløb og 3 individuelle samtaler.

Ved 2 mdr. besøg vil din sundhedsplejerske have særlig fokus på familiens trivsel og der får du tilbud om at udfylde et spørgeskema, der er et redskab, der anvendes til at opspore om du har en nedtrykt stemning i efterfødselsperioden og på den måde opspore om du er i risiko for, at udvikle en fødselsdepression.

Spørseskemaet:

  • checker for 10 symptomer på angst,tristhed og uro.
  • giver dig mulighed for at udtrykke dine følelser.
  • det er igennem den efterfølgende dialog med sundhedsplejersken, du får mulighed for at tale om dine svar på spørgsmålene, og en fornemmelse af, hvordan din trivsel er og om der er brug for et gruppe tilbud.

Har du det psykisk svært, kan du henvende dig til din sundhedsplejerske og hun vil i samarbejde med dig finde frem til, hvilke behov for støtte og vejledning du har brug for.

 

Kontakt

Fjerritslev Rådhus
Sundhedsplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 76 67

Ledende sundhedsplejerske
Diane Aarestrup
Tlf.: 72 57 74 91

Sekretær
Inge Knudegaard
Tlf.: 72 57 76 67

Send sikker mail til Sundhedsplejen

KONTAKT for borgere

KONTAKT for virksomheder