Sundhedsplejen, formål, indsats og lovgrundlag

Sundhedsplejen er et tilbud til alle gravide, spædbørn, småbørn og skolebørn. Tilbuddet er gratis og tilbydes til familier med børn - fra graviditeten til udgangen af 9. klasse.

Formålet

Formålet med tilbuddet er at sikre børn og unge en sund opvækst og at skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen.

Lovgrundlag

Sundhedsplejersken arbejder efter "Sundhedsloven" og "Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge" og "Jammerbugt Kommunes Børnepolitik".

Det er byrådet, der beslutter de overordnede rammer for Sundhedsplejen i Jammerbugt Kommune.

Vi er opdelt i:

  • Småbørnssundhedsplejen - for gravide og småbørn i alderen 0 til 6 år
  • Skolesundhedsplejen, der er for skolebørn

Indsats

Vi giver råd og vejledning om familiens sundhed og trivsel og det skal nævnes, at sundhedsplejersken har tavshedspligt.

Indsatsen er opdelt således:

  • generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats
  • individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn
  • særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov

Kontakt

Fjerritslev Rådhus
Sundhedsplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 76 67

Ledende sundhedsplejerske
Diane Aarestrup
Tlf.: 72 57 74 91

Sekretær
Inge Knudegaard
Tlf.: 72 57 76 67

Send sikker mail til Sundhedsplejen

KONTAKT for borgere

KONTAKT for virksomheder