Småbørnssundhedsplejen

Efter hjemkomsten kan du kontakte sundhedsplejersken, der vil tilbyde Jer besøg inden for den første uge. Sundhedsplejersken besøger Jer i Jeres eget hjem og I kan tale med sundhedsplejersken om alt, der angår barnet.

Det kunne for eksempel være:

- pleje, ernæring, udvikling, stimulation, amning, parforhold, helbred, med mere

- men også om søskende, familiens sundhed og trivsel i det hele taget

Hjemmebesøg

Alle familier med spædbarn tilbydes besøg i deres hjem. Antallet af besøg er afhængigt af familiens behov, og om det er deres første barn. Behovet for hjemmebesøg vurderes som hovedregel i et samarbejde mellem familien og sundhedsplejersken.

Samarbejde

Sundhedsplejersken samarbejder først og fremmest med Jer forældre og kan i de tilfælde, hvor der er behov for det, formidle kontakt til andre faggrupper, som for eksempel læge, dagpleje og daginstitutioner samt sagsbehandlere.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

Babycafé

Sundhedsplejen laver tilbud med forskellige sundhedspædagogiske emner. Du er velkommen til at komme sammen med dit barn og behøver ikke at tilmelde dig forinden. Det foregår på Bibliotekerne i Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev. Babycafe

Kontakt os

  • hvis du får brug for råd og vejledning inden næste besøg
  • hvis du har brug for at ændre en planlagt aftale
  • hvis der er sygdom i hjemmet den dag, sundhedsplejersken skal komme
  • er du tilflytter og har brug for besøg
  • sundhedsplejen
  • småbørnssundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til familier med børn fra 0 år til 16 år.

 Barnets journal

Sundhedsplejersken fører elektronisk journal. På www.sundhedsvejen.dk kan du kommunikere med din sundhedsplejerske og du kan se dit barns journal. Barnets Journal viser dit barns højde- og vægtkurver og alle sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling. På sundhedsvejen.dk kan du når som helst stille spørgsmål til din sundhedsplejerske via e-mail.

Du skal logge ind på sundhedsvejen.dk med dit NemID.

 Småbørnssundhedsplejersker

Kontakt

Småbørnsområdet

Træffes på hverdage pr. telefon eller send en SMS

Send sikker mail til småbørnssundhedsplejen via din digitale postkasse. I emnefeltet kan du med fordel skrive Att. den medarbejder i Sundhedsplejen du vil kontakte.

KONTAKT for borger

KONTAKT for virksomhed

Betinna Pedersen
Mobil: 41 91 25 83

Mette Ahlmann Vendelbo
Mobil: 41 91 25 97

Bettina Djurhuus
Mobil: 41 91 26 64

Anne Søltoft
Mobil: 41 91 21 26

Nikoline Jakobsen
Mobil: 41 91 27 03

Lone Nørgaard
Mobil: 41 91 27 56

Sofie Manstrup Skindbjerg
Mobil: 41 91 21 47

Line Drustrup Christensen
Mobil: 41 91 15 24

Hanne Michaelsen
Mobil: 41 91 15 90

Birgitte Holdgaard
Mobil: 41 91 25 77

Lone Frimann
Mobil: 41 91 25 85

 

  

 

Kontakt

Fjerritslev Rådhus
Sundhedsplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 76 67

Ledende sundhedsplejerske
Diane Aarestrup
Tlf.: 72 57 74 91

Sekretær
Inge Knudegaard
Tlf.: 72 57 76 67

Send sikker mail til Sundhedsplejen

KONTAKT for borgere

KONTAKT for virksomheder