Sundhedsplejens håndtering af COVID-19

Sundhedsplejens aktiviteter både på småbørns- og skoleområdet er øget til vanlig niveau, dog med begrænsninger i aktiviteter for at begrænse smitten med coronavirus. Sundhedsplejen er omfattet af kritisk funktion.

Alle sundhedsplejersker kan kontaktes på hverdage mellem kl. 8.00 – 14.00, da enkelte sundhedsplejersker ikke arbejder fuldtids, kan de have fridage. Sundhedsplejersken kan også kontaktes på mail via Sundhedsvejen.dk eller sikker mail: sundhedspleje@jammerbugt.dk

Sundhedsplejens aktiviteter både på småbørns- og skoleområdet er øget til vanligt niveau, dog med begrænsninger i aktiviteten for at afstedkomme smittereducerende tiltag. Der vil derfor IKKE være gruppeaktivitet som Baby Cafe og grupper hvor kapaciteten 1-2 meters afstand ikke kan overholdes eller antal deltager holdes under 10 deltager (mor/far + barn + sundhedsplejerske). Reduktion af smitterisiko skal fortsat prioriteres højt.

Sundhedsplejens tilsyn sker efter aftale med forældre og kan forgå som hjemmebesøg, videokonsultation, telefonrådgivning eller konsultation. Ud fra sundhedsplejens kapacitet foretages faglig vurdering, så det sikres at børn/familier med størst behov prioriteres først.

Skal du have besøg af din sundhedsplejerske - HUSK, at du som forældre skal lufte ud, vaske hænder, også på baby inden sundhedsplejersken kommer. Kontakten skal være kortvarig og overholde 1 meters afstand.

Ved akut brug for sundhedspleje kan hovednummeret kontaktes på hverdag mellem kl. 8.00 – 15.00, torsdag kl. 8.00 – 17.00 og fredag kl. 8.00-12.00. Tlf.: 72577667 / 41912667

 

 Følgende er AFLYST:

- Baby Cafe - December 2020 er aflyst