Sundhedsplejens håndtering af COVID-19

Sundhedsplejens aktiviteter både på småbørns- og skoleområdet er øget til vanlig niveau, dog med begrænsninger i aktiviteter for at begrænse smitten med coronavirus.

Sundhedsplejens aktiviteter både på småbørns- og skoleområdet er øget til vanligt niveau, dog med begrænsninger i aktiviteten for at afstedkomme smittereducerende tiltag. Der vil derfor IKKE være gruppeaktivitet som Baby Cafe og grupper hvor kapaciteten 1-2 meters afstand ikke kan overholdes eller antal deltager holdes under 10 deltager (mor/far + barn + sundhedsplejerske). Reduktion af smitterisiko skal fortsat prioriteres højt.

Sundhedsplejens tilsyn sker efter aftale med forældre og kan forgå som hjemmebesøg, videokonsultation, telefonrådgivning eller konsultation. Ud fra sundhedsplejens kapacitet foretages faglig vurdering, så det sikres at børn/familier med størst behov prioriteres først.

Skal du have besøg af din sundhedsplejerske - HUSK, at du som forældre skal lufte ud, vaske hænder, også på baby inden sundhedsplejersken kommer.
Kontakten skal være kortvarig og overholde 1 meters afstand.

Sundhedsplejen er tilgængelig i hverdagene kl. 8.00 – 15.00, fredage kl. 8.00 – 12.00 på telefon og mail via sundhedsvejen.dk eller sikker mail: sundhedspleje@jammerbugt.dk. Sundhedsplejerskernes direkte telefonnummer findes på kommunens hjemmeside under sundhedsplejen eller kontakt 7257 7667, som hjælper dig videre til en sundhedsplejerske.

 Følgende er AFLYST:

- Baby Cafe - Oktober mdr.  tirsdag d. 6/10-2020 og onsdag d. 7/10 - 2020