Behovsundersøgelser

Sundhedsplejen tilbyder behovsundersøgelser

Spædbarn:: Har du behov for et ekstra besøg eller en samtale med din sundhedsplejerske, tilbydes behovsundersøgelse/besøg.
Ønsker du dette kontaktes småbørnssundhedsplejersken.

Skolebarn: Har dit barn behov for en ekstra samtale eller undersøgelse ved skolesundhedsplejersken, tilbydes behovsundersøgelse.
Ønsker du dette kontaktes skolesundhedsplejersken.

Kontakt

Fjerritslev Rådhus
Sundhedsplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 76 67
sst@jammerbugt.dk

Ledende sundhedsplejerske
Diane Aarestrup
Tlf.: 72 57 74 91
dia@jammerbugt.dk

Sekretær
Inge Knudegaard
Tlf.: 72 57 76 67
ink@jammerbugt.dk